آزمون ورودی دبیرستان ملت (دوره اول) - مرحله نهايی

  

همانطور که می دانید ، با نزدیک شدن به انتهای سال تحصیلی و فرارسیدن فصل امتحانات ، والدین دانش آموزان به فکر انتخاب مدرسه ای برای ادامه تحصیل فرزندشان می افتند که در کنار آموزش حرفه ای ، مهارت های زندگی را به آنها انتقال دهند.
ما نیز در مجتمع آموزشی ملت سعی بر آن داریم تا در این مسیر به اولیا گرامی کمک کنیم و در آینده سازی ایران ، سهیم باشیم.

از این رو با برگزاری آزمون ورودی ، می کوشیم تا آن دانش آموزانی که خواهان هر چه بیشتر علم و مهارت هستند را شناسایی کنیم ، پرورش دهیم و کمکی بزرگ به آینده ایشان انجام دهیم.

 

آزمون ورودی  دبیرستان ملت  بنا به دستورالعمل هایی که ستاد مبارزه با کرونا ، به جهت رعایت کامل پروتکل های بهداشتی ، آنلاین می باشد.

 

لازم به ذکر است که با تمامی پذیرفته شدگان مرحله نهایی آزمون ورودی ، تماس برقرار خواهد شد.

 

مرحله اول : 25 اردیبهشت 99 ** ساعت 18 الی 19

مرحله نهایی : 9 خرداد 99 **  ساعت 17 الی 18:30

 

راهنمای انجام آزمون ورودی – مرحله اول( دبیرستان دوره اول ملت)

ویدیو راهنمایی شرکت در آزمون ورودی

راهنمای آزمون ورودی (مرحله نهایی) پایه هفتم

 

زمان آزمون ورودی(مرحله اول-پیش آزمون) ویژه پایه هفتم تمام شد.

آزمون ورودی (مرحله نهایی) ویژه پایه هفتم به پایان رسید.

 

 

مجتمع آموزشی ملت

تأسیس :1373

 

 

 امکانات ورزشی و رفاهی
دستاوردهای مجتمع آموزشی ملت
اهداف دبیرستان ملت

گالری تصاویر مدرسه